Szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych

Wycena indywidualna

Szkolenie prowadzone jest przez Pełnomocnika Ochrony na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742 z późn. zm.). Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych (krajowych i międzynarodowych): organizacją systemu ochrony, obowiązkach osób z pionu ochrony, organizacją kancelarii tajnej, środkach ochrony, bezpieczeństwem osobowym, przemysłowym i teleinformatycznym.

Kategoria: