Bezpieczeństwo informacji niejawnych w podmiotach gospodarczych

1200,00  1476,00  z VAT

Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych z organizacją systemu ochrony informacji niejawnych, w tym organizacją kancelarii tajnej, środkami bezpieczeństwa fizycznego oraz bezpieczeństwem osobowym, przemysłowych i teleinformatycznym. Omówione zostaną zadania Pełnomocnika i Zastępcy pełnomocnika ochrony, Inspektora bezpieczeństwa, Kierownika kancelarii tajnej, Administratora systemu. Szkolenie skierowane jest do osób, które będą zatrudnione lub pełniły funkcje w pionach ochrony oraz będą zajmowały się dokumentami niejawnymi.

Brak w magazynie

Kategoria: