Sklep

Dostępny
Zarezerwowane
Przełączenie
PWSCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

OFERTA SZKOLEŃ

Wyświetlanie wszystkich wyników: 15

 • Bezpieczeństwo pracowników podczas wyjazdów służbowych

  600,00  738,00  z VAT

  Celem szkolenia jest poznanie zagrożeń w różnych środkach transportu drogowego, kolejowego i lotniczego, z którymi mogą zetknąć się pracownicy podczas wyjazdów służbowych. Omówienie zostaną sposoby jak skutecznie chronić się przed atakami przestępców i zdarzeniami, które mogą mieć istotny wpływ na działalność firmy. Szkolenie przedstawia potencjalne zagrożenia oraz uczy odpowiednich postaw i zbiorowej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wewnętrzne. Proponowane tematy powinny zwiększyć świadomość i zminimalizować podatność pracowników na potencjalne zagrożenia.

 • Ochrona osobista VIP-a

  450,00  553,50  z VAT

  Celem szkolenia jest poznanie zagadnień dotyczących ochrony osobistej VIP-a, organizacji i współpracy zespołów ochronnych pieszych oraz zmotoryzowanych. Ochrona VIP-a w różnych miejscach podczas przemieszczania się różnymi pojazdami lub miejscach spotkań. Omówienie zostaną sposoby jak skutecznie chronić VIP-a przed atakami przestępców i zdarzeniami, które mogą mieć istotny wpływ na działalność firmy. Szkolenie przedstawia potencjalne zagrożenia zamachem oraz uczy odpowiednich działań ochrony by im zapobiegać. Proponowane tematy powinny zwiększyć świadomość osób odpowiedzialnych za ochronę kluczowych VIP-ów w firmie.

 • Dane telekomunikacyjne – namierzanie przestępcy w sieci

  650,00  799,50  z VAT

  Celem szkolenia jest przeszkolenie pracowników pionów bezpieczeństwa jak namierzyć osoby prowadzące szkodliwe działania przeciwko firmie. Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne poznają kolejne kroki od momentu pozyskania szczątkowych informacji poprzez ich pogłębienie, aż po analizy i porównania zmierzające do identyfikacji sprawcy niepożądanej aktywności w Internecie.

 • EDB – Strzelectwo dla szkół podstawowych

  650,00  799,50  z VAT

  Szkolenie strzeleckie skierowane do uczniów szkół podstawowych w ramach przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa. Szkolenie zostanie skonstruowane i poprowadzone w taki sposób, by spełniało wymagania programowe Ministra Edukacji Narodowej oraz by było adekwatne do potrzeb uczestników szkół podstawowych. Młodzież pozna zagadnienia dotyczące broni palnej min.: zasadę działania, budowę broni, budowę amunicji, w jaki sposób składać i rozkładać różne egzemplarze broni. Szkolenie uczy również zasad bezpieczeństwa na strzelnicy i bezpiecznego posługiwania się bronią.

 • EDB – Strzelectwo dla szkół średnich

  650,00  799,50  z VAT

  Szkolenie zostanie skonstruowane i poprowadzone w taki sposób, by spełniało wymagania programowe Ministra Edukacji Narodowej oraz by było adekwatne do potrzeb uczestników szkół ponadpodstawowych. Młodzież nauczy się zasad celowania, ściągania języka spustowego, oddychania, zasad bezpieczeństwa i bezpiecznego posługiwania się bronią na strzelnicy.

 • Szacowanie ryzyka

  450,00  553,50  z VAT

  Celem szkolenia jest wskazanie zagrożeń wynikających z braku wdrożenia polityki bezpieczeństwa w przedsiębiorstwa. Omówienie zagadnień z zakresu bezpieczeństwa: analizy zagrożeń, polityki bezpieczeństwa, instrukcji bezpieczeństwa itp.

 • Szkolenie dla kierowników kancelarii niejawnych

  1000,00  1230,00  z VAT

  Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne umiejętności związane z ewidencjonowaniem i obiegiem materiałów niejawnych w Kancelariach tajnych znajdujących się w pionach ochrony jednostek organizacyjnych. Przedstawione zagadnienia umożliwią właściwą organizację i samodzielną pracę z dokumentami niejawnymi na stanowisku kierowników kancelarii tajnych w podmiotach gospodarczych, urzędach i samorządach.

 • Zagrożenia cybernetyczne z sieci dla działalności biznesowej

  700,00  861,00  z VAT

  Celem szkolenia jest nauczenie uczestników z jakimi zagrożeniami można się spotkać podczas użytkowania urządzeń elektronicznych. Niebezpieczne ataki, skutki infekcji oraz przeciwdziałanie nim. Techniki socjotechniczne, utrata wrażliwych danych i skutki utraty danych, które mogą wpłynąć na działalność biznesową przedsiębiorstwa. Proponowane zagadnienia dotyczą również elementy analizy ryzyka dla systemów teleinformatycznych.

 • Biały wywiad jako metoda gromadzenia i analizowania informacji o podmiotach gospodarczych

  1250,00  1537,50  z VAT

  Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z technikami zdobywania informacji w źródłach otwartych oraz sposoby zdobywania informacji z baz powszechnie niedostępnych i sposoby współdziałania z organami administracji państwowej. Uzyskiwanie wyprzedzających informacji może w znacznym stopniu przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa podmiotów gospodarczych, jak i ukierunkować działalność biznesową w oparciu o przygotowane analizy i prognozy. Szkolenie pozwoli uczestnikom nabyć praktyczne umiejętności dotyczących wyszukiwania, przechowywania i przetwarzania informacji, lepszej orientacji na rynku oraz trendów i analiz informacji.

 • Ochrona kontrwywiadowcza podmiotów gospodarczych – szpiegostwo przemysłowe

  700,00  861,00  z VAT

  Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy na temat sposobów inwigilacji podmiotów gospodarczych przez intruzów z wewnątrz i zewnątrz organizacji. Omówione zostaną techniki przeciwdziałania niebezpieczeństwom dla działalności biznesowej, zdobywania informacji i monitorowania zagrożeń. Przedstawione zostaną działania wyprzedzające, analityczne i zabezpieczające na poziomie organizacji redukujące działalność konkurencji oraz obcych służb, które stanowią potencjalne zagrożenie dla organizacji.

 • Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa fizycznego w biznesie

  700,00  861,00  z VAT

  Celem szkolenia jest zapoznanie kursantów z najważniejszymi aspektami dotyczącymi: bezpieczeństwa systemów ochrony, zasobów firmy i zagrożeń dla organizacji. Nabycie praktycznych umiejętności dotyczących nadzoru i zarządzania obszarem bezpieczeństwa fizycznego, zabezpieczeniem technicznym obiektów oraz ochrony fizycznej obiektów i pracowników. Uczestnicy szkolenia powinni nabyć przydatną wiedzę specjalistyczną, która poszerzy horyzonty z zakresu bezpieczeństwa fizycznego. Omówienie zagadnień dotyczących rozpoznania zagrożeń i odpowiedniego reagowania, przeciwdziałania próbom uzyskania nieuprawnionego dostępu do informacji, szkolenia i nadzoru nad procedurami wewnętrznymi oraz przepisami obowiązującego prawa

 • Bezpieczeństwo informacji niejawnych w podmiotach gospodarczych

  1200,00  1476,00  z VAT

  Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych z organizacją systemu ochrony informacji niejawnych, w tym organizacją kancelarii tajnej, środkami bezpieczeństwa fizycznego oraz bezpieczeństwem osobowym, przemysłowych i teleinformatycznym. Omówione zostaną zadania Pełnomocnika i Zastępcy pełnomocnika ochrony, Inspektora bezpieczeństwa, Kierownika kancelarii tajnej, Administratora systemu. Szkolenie skierowane jest do osób, które będą zatrudnione lub pełniły funkcje w pionach ochrony oraz będą zajmowały się dokumentami niejawnymi.

 • Strzelectwo dla nauczycieli prowadzących przedmiot „Edukacja dla bezpieczeństwa”

  700,00  861,00  z VAT

  Szkolenie dla nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia strzeleckie z uczniami zgodnie z wymaganą podstawą programową rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej Podczas zajęć nauczyciel poznają jak z powodzeniem w sposób ciekawy i bezpieczny dla uczniów nauczać strzelectwa, tak by przekazywana wiedza była ciekawa i praktyczna. Uczestnicy uzyskają praktyczne materiały dydaktyczne, które mogą wdrożyć podczas prowadzonych zajęć z uczniami szkół podstawowych i średnich.

 • „Zmiany w prawie pracy 2023 – BHP pracy zdalnej”. Prawa i obowiązki pracodawców oraz pracowników

  500,00  615,00  z VAT

  Celem szkolenia jest zapoznanie przedsiębiorców i wdrożenie pracowników w regulacje prawne w zakresie przepisów dotyczących pracy zdalnej zgodnie z obowiązującą podstawą prawną (Ustawa z dnia 1 grudnia 2022, Dz. U. z 2023 r. poz. 240) – omówienie pracy zdalnej, kontroli trzeźwości, przejrzystych warunków zatrudnienia oraz równowaga pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym pracowników. Uczestniczy szkolenia uzyskają dyplom szkolenia BHP w zakresie pracy zdalnej.

 • Szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych

  Wycena indywidualna

  Szkolenie prowadzone jest przez Pełnomocnika Ochrony na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742 z późn. zm.). Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych (krajowych i międzynarodowych): organizacją systemu ochrony, obowiązkach osób z pionu ochrony, organizacją kancelarii tajnej, środkach ochrony, bezpieczeństwem osobowym, przemysłowym i teleinformatycznym.

Top